Speeddating ica

25 Mar

KPA Pensionsförsäkring säljer 23 butiksfastigheter till ICA Fastigheter och Secore Fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor.

Därmed får kunderna indirekt tillgång till ett nytt tillgångsslag i sina portföljer. Idag har SMHI utfärdat en klass 2-varning för mycket hårda vindar och snö i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län.

Med så kraftiga vindar tillsammans med stora mängder snö kan stormen ge skador på villor och fritidshus. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare.

Folksam och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse värdesäkrar pensionerna för de kunder som har förmånsbestämd KTP-pension.

Pensioner under utbetalning eller intjänad pension i form av fribrev, höjs med 2,12 procent från och med den 1 januari 2018.

Folksam förlänger och utökar därmed samarbetet med SGF.Folksam Sak har undertecknat avtal om att sälja sin ägarandel på 10,08 procent i det danska skadeförsäkringsbolaget, Alka Forsikring (”Alka”).